Slutrapport

Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland som pågått under perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2013 är nu avslutat. 6330 personer nåddes med utbildningsinsatser. Stort tack till alla som har medverkat!

Det innebär att den här projektwebbplatsen inte längre kommer att uppdateras (men innehållet finns kvar – det går fortfarande bra att ladda ner och använda kursmaterialet).

Slutrapport och bilagor kan laddas ner från Kultur i Västs hemsida.

Missa inte att anmäla er till den nationella Digidelkampanjens avslutning – Digidel of fame – den 25 november i Stockholm.

Inför projektavslut

Vårt regionala projekt Digital delaktighet i Västra Götaland avslutas den 31 augusti (men den nationella Digidelkampanjen fortsätter året ut).

För att vara säkra på att hinna sammanställa alla utbetalningar inför slutrapporten har vi satt den 15 juni som sista datum för att skicka in rekvisitioner. Om ni har utbildningar under sommaren kan dessa rapporteras i augusti, men meddela oss i så fall det i förväg).

Vi kommer att skicka ut en enkät i augusti för att få in era synpunkter på projektet.

DigiMeet 8 maj Stockholm

Digidels kansli arrangerar den 8 maj DigiMeet, en träff för alla som vill ta del av och dela erfarenheter om hur vi ökar den digitala delaktigheten.

På programmet finns bl.a. Angela Zetterlund från Linnéuniverstitet som just nu gör en studie kring vilka satsningar som gjorts för att öka den digitala delaktigheten.

Mer information och anmälan: http://simplesignup.se/event/16411-digimeet-8-maj-stockholm

 

Många aktiviteter i Västra Götaland under Get Online Week

Get Online Week äger rum den 18-24 mars i hela Europa. I Sverige administreras kampanjen av Digidel 2013. 111 digidelpartners kommer ha aktiviteter från skåne i söder till lappland i norr.

I Västra Götaland är en rad bibliotek och studieförbund officiella partners i Get Online Week, men även i andra kommuner körs digidel-aktiviteter för att uppmärksamma kampanjen.

Under veckan är kommer man t.ex. att kunna lära sig mer om sociala medier, tv och radio på nätet, LasseMaja-appar på surfplattor, online-tidningar från hela världen, e-böcker och nedladdning av talböcker och mycket mer.

Aktiviteter under Get Online Week:

Ny bibliotekslag på gång

Regeringen har överlämnat sitt förslag till ny bibliotekslag till Lagrådet för granskning. I förslaget får folkbiblioteken ett än tydligare uppdrag i arbetet för digital delaktighet:

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Från regeringens kommentar:

För att ändå belysa vikten av att biblioteken bidrar till så kallad digital kompetens, det vill säga förmågan att utnyttja informationsteknik för att inhämta och värdera information (det engelska uttryck som ofta används är digital literacy), föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.
Även om många i dag har stora kunskaper om hur informationstekniken fungerar gäller det inte alla grupper i samhället. Vidare saknas, även bland dem som är tekniskt kunniga, ibland väsentliga insikter om hur man bör förhålla sig till de stora mängder information som finns att tillgå via olika elektroniska tjänster och hur denna information kan problematiseras, värderas och kritiskt granskas.

Internetfonden utlyser 4 miljoner kronor för nytänkande projekt för digital delaktighet

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) utlyser, via Internetfonden, ytterligare 4 miljoner kronor till innovativa metoder som ökar den digitala delaktigheten.

Internetfonden håller öppet från den 10 januari till och med 11 februari klockan 12.00 för de projektidéer som bidrar till nytänkande utbildningsinsatser för ökad digital delaktighet. Denna omgång är sista chansen att inom ramen för kampanjen Digidel 2013 ansöka om medel för ökad digital delaktighet. Fonden innehåller därför extra medel men kraven blir samtidigt högre på kvalitativa ansökningar och genuina nytänkande projektidéer som inte tidigare testats.

Läs mer i pressmeddelandet.

Anta Utmaningen!

Hur får vi fler att använda nätet?
Nu utmanar Digidel landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner. Hur får vi fler att använda nätet? Vem har den roligaste, intressantaste, eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den? Svaret är enkelt: Anta Utmaningen!

Fina priser
6 insatser kommer att premieras och få ta emot 10 000 kr vardera. Vinnarna får även en arrangerad resa till Bryssel tillsammans med EU-kommissionen och Digidels tävlingsledning.

Läs mer på Digidel.se