Nu börjar vi!

Projektet ”Digital delaktighet i Västra Götaland” drar igång den 1 september.
Kultur i Väst har fått projektmedel från .SE-stiftelsen för att bibliotek och folkbildning gemensamt ska bidra till att minska den digitala klyftan i Sverige. Projektets mål är att på ett år ge 5000-7500 personer insikt i den digitala världen genom kostnadsfria dator/internetkurser på biblioteken i Västra Götaland.