Turnéstart för digital agenda.

http://www.regeringen.se/sb/d/15708/a/183758

”Örebro är första stoppet på den turné som kommer att pågå under första halvåret 2012. Syftet med turnén är att träffa såväl politiska beslutsfattare som företrädare för närings- och samhällsliv och uppmärksamma de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional agenda. Nästa turnéstopp blir i Malmö i februari.

- För att verkligen sätta it i människans tjänst behöver den nationella digitala agendan också omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor. Det förutsätter ett starkt lokalt och regionalt engagemang. Det finns i Örebro och därför är det en bra start på turnén, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Många län och regioner gör redan ett fantastiskt arbete. Andra behöver göra mer. It- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserar i och med den kommande turnén ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Regeringen har också beslutat att ge Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att ge vägledning och information till län, regioner och kommuner om hur man kan ta fram en digital agenda.”

Ansökan för Digidels resestipendium är nu öppen

Digidel resestipendium om 10 000 kronor ges till 15 personer med erfarenhet av Digidelverksamhet. Deadline för ansökan är den 15:e februari.

Har du genomfört ett Digidelprojekt som du vill dela med dig av på annan ort i Sverige? Då är du välkommen att ansöka om Digidels resestipendium.

Eller håller du på att komma igång med arbete för digital delaktighet och vill ha inspiration och erfarenheter från andra digidelare? Kanske känner du till en person som arbetat med Digidel på annan ort i Sverige som du skulle vilja ha besök av. Be honom eller henne att söka resestipendium för att dela med sig.

Vi hoppas på att resestipendiet stimulerar till att verksamma i Digidel sprider sina erfarenheter vidare så att vi får igång fler projekt som drar nytta av de lärdomar som gjorts av aktörer i Digidel.

Gå till ansökan!

http://www.digidel.se/just-nu/resestipendiu/