Get Online Week i Västra Götaland bjuder på många aktiviteter!

Biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm har massor av aktiviteter under Get Online Week, men även på många andra bibliotek uppmärksammas kampanjen.

– Att alla människor kan använda internet är en fråga om demokrati, rättvisa och inte minst möjligheten att leva ett gott liv, säger Marita Graad-Jansson, biträdande bildningskonsulent på Västra Götalands Bildningsförbund.

Det är just Västra Götalands Bildningsförbund som tillsammans med Kultur i Väst är projektägare för Digital delaktighet i Västra Götaland. Tillsammans har vi genomfört en rad styrgruppsmöten under projekttiden för att skapa så många synergieffekter som möjligt.

Det är också viktigt för oss att hitta vägar till hållbara samverkansmetoder som fortsätter även efter projekttidens slut. Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland genomförs tack vare tio stycken hängivna mentorer som inspirerat och delat med sig av sina erfarenheter och tips till såväl bibliotek som till studieförbund. Dessa har sedan i sin tur gett vidare kunskapen till en intresserad allmänhet, genom kostnadsfria internetintroduktioner. Totalt är 44 av regionens 49 kommuner med i projektet. I ett flertal av dessa kommuner har projektet lett till nystartad samverkan mellan bibliotek och bildningsförbund.

Aktiviteter under Get Online Week på biblioteken

Biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm är alla partners i Digidel 2013 och med i EU-kampanjen Get Online Week, men även på många andra bibliotek uppmärksammas kampanjen. Under veckan kommer man att kunna lära sig mer om sociala medier, tidskrifter och tidningar online, banktjänster på nätet, lokalhistoriska bilddatabaser, få möjlighet att boka en personlig it-coach och mycket mer.

Aktiviteter under Get Online Week:

Falköpings Bibliotek

Götene Bibliotek

Karlsborgs Bibliotek

Tidaholms Bibliotek

Kungälvs Bibliotek

Skara Bibliotek

Demokrati och delaktighet

Den 10 november förra året anordnade Kultur i Väst och Västra Götalands Bildningsförbund en konferensdag för att lyfta frågor om demokrati och digital delaktighet. Samtidigt gavs utrymme för mingel och kontakt mellan de som arbetar med eller intresserar sig för digidel-frågorna. Dagen livesändes via Bambuser. Du kan du se respektive talare här

Missa inte slutkonferensen! Nu till hösten kommer vi anordna en slutkonferens för projektet den 16 november och då är alla välkomna till Göteborg!

http://www.digidel.se/just-nu/getonlineweek-vastra-gotaland/

Surfa loss under Get Online Week 26-30 mars

Kampanjen Get Online Week äger rum den 26-30 mars i hela Europa.  Syftet är att minst 200 000 människor ska få hjälp att komma ut på nätet, lära sig nya viktiga IKT-färdigheter och att få ut mera av livet. I Sverige administreras kampanjen av Digidel 2013.

I Västra Götaland är biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm officiella partners i Get Online Week, men även i andra kommuner körs digidel-aktiviteter för att uppmärksamma kampanjen.

Under veckan är kommer man t.ex. att kunna lära sig mer om sociala medier, tidskrifter och tidningar online, banktjänster på nätet, lokalhistoriska bilddatabaser, få möjlighet att boka en personlig it-coach och mycket mer.

Öppna kurser vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Öppna kurser vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Öppna kurser är till för alla. Det innebär en möjlighet för allmänheten att studera universitetskurser, utan att behöva skriva in sig eller formellt ansöka till kurserna. Du som student drivs av att lära dig nya saker och tillgodogöra dig nya kunskaper,inte av att erhålla universitetspoäng. DSV:s beslut att starta öppna kurser är en satsning inom ramen för universitetets tredje uppgift – utbildning av allmänhet och samhälle.

Läs mer om öppna kurser här http://open.dsv.su.se/