Internetfonden utlyser 4 miljoner kronor för nytänkande projekt för digital delaktighet

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) utlyser, via Internetfonden, ytterligare 4 miljoner kronor till innovativa metoder som ökar den digitala delaktigheten.

Internetfonden håller öppet från den 10 januari till och med 11 februari klockan 12.00 för de projektidéer som bidrar till nytänkande utbildningsinsatser för ökad digital delaktighet. Denna omgång är sista chansen att inom ramen för kampanjen Digidel 2013 ansöka om medel för ökad digital delaktighet. Fonden innehåller därför extra medel men kraven blir samtidigt högre på kvalitativa ansökningar och genuina nytänkande projektidéer som inte tidigare testats.

Läs mer i pressmeddelandet.