DigiMeet 8 maj Stockholm

Digidels kansli arrangerar den 8 maj DigiMeet, en träff för alla som vill ta del av och dela erfarenheter om hur vi ökar den digitala delaktigheten.

På programmet finns bl.a. Angela Zetterlund från Linnéuniverstitet som just nu gör en studie kring vilka satsningar som gjorts för att öka den digitala delaktigheten.

Mer information och anmälan: http://simplesignup.se/event/16411-digimeet-8-maj-stockholm

 

Många aktiviteter i Västra Götaland under Get Online Week

Get Online Week äger rum den 18-24 mars i hela Europa. I Sverige administreras kampanjen av Digidel 2013. 111 digidelpartners kommer ha aktiviteter från skåne i söder till lappland i norr.

I Västra Götaland är en rad bibliotek och studieförbund officiella partners i Get Online Week, men även i andra kommuner körs digidel-aktiviteter för att uppmärksamma kampanjen.

Under veckan är kommer man t.ex. att kunna lära sig mer om sociala medier, tv och radio på nätet, LasseMaja-appar på surfplattor, online-tidningar från hela världen, e-böcker och nedladdning av talböcker och mycket mer.

Aktiviteter under Get Online Week:

Ny bibliotekslag på gång

Regeringen har överlämnat sitt förslag till ny bibliotekslag till Lagrådet för granskning. I förslaget får folkbiblioteken ett än tydligare uppdrag i arbetet för digital delaktighet:

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Från regeringens kommentar:

För att ändå belysa vikten av att biblioteken bidrar till så kallad digital kompetens, det vill säga förmågan att utnyttja informationsteknik för att inhämta och värdera information (det engelska uttryck som ofta används är digital literacy), föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.
Även om många i dag har stora kunskaper om hur informationstekniken fungerar gäller det inte alla grupper i samhället. Vidare saknas, även bland dem som är tekniskt kunniga, ibland väsentliga insikter om hur man bör förhålla sig till de stora mängder information som finns att tillgå via olika elektroniska tjänster och hur denna information kan problematiseras, värderas och kritiskt granskas.