Inför projektavslut

Vårt regionala projekt Digital delaktighet i Västra Götaland avslutas den 31 augusti (men den nationella Digidelkampanjen fortsätter året ut).

För att vara säkra på att hinna sammanställa alla utbetalningar inför slutrapporten har vi satt den 15 juni som sista datum för att skicka in rekvisitioner. Om ni har utbildningar under sommaren kan dessa rapporteras i augusti, men meddela oss i så fall det i förväg).

Vi kommer att skicka ut en enkät i augusti för att få in era synpunkter på projektet.