Slutrapport

Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland som pågått under perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2013 är nu avslutat. 6330 personer nåddes med utbildningsinsatser. Stort tack till alla som har medverkat!

Det innebär att den här projektwebbplatsen inte längre kommer att uppdateras (men innehållet finns kvar – det går fortfarande bra att ladda ner och använda kursmaterialet).

Slutrapport och bilagor kan laddas ner från Kultur i Västs hemsida.

Missa inte att anmäla er till den nationella Digidelkampanjens avslutning – Digidel of fame – den 25 november i Stockholm.