Ett möte för allas rätt till frihet på Internet

Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development
Den 18-19 april samlas nätaktivister, beslutsfattare, företagsrepresentanter och tekniker från hela världen i Stockholm för att diskutera hur vi tillsammans kan verka för ett öppet och fritt Internet. Tillsammans med utrikesdepartementet och Sida arrangerar .SE konferensen Stockholm Internet Forum, SIF12. Du kommer att kunna följa alla spännande sessioner live på konferenswebben. http://www.stockholminternetforum.se/

 

Get Online Week i Västra Götaland bjuder på många aktiviteter!

Biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm har massor av aktiviteter under Get Online Week, men även på många andra bibliotek uppmärksammas kampanjen.

– Att alla människor kan använda internet är en fråga om demokrati, rättvisa och inte minst möjligheten att leva ett gott liv, säger Marita Graad-Jansson, biträdande bildningskonsulent på Västra Götalands Bildningsförbund.

Det är just Västra Götalands Bildningsförbund som tillsammans med Kultur i Väst är projektägare för Digital delaktighet i Västra Götaland. Tillsammans har vi genomfört en rad styrgruppsmöten under projekttiden för att skapa så många synergieffekter som möjligt.

Det är också viktigt för oss att hitta vägar till hållbara samverkansmetoder som fortsätter även efter projekttidens slut. Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland genomförs tack vare tio stycken hängivna mentorer som inspirerat och delat med sig av sina erfarenheter och tips till såväl bibliotek som till studieförbund. Dessa har sedan i sin tur gett vidare kunskapen till en intresserad allmänhet, genom kostnadsfria internetintroduktioner. Totalt är 44 av regionens 49 kommuner med i projektet. I ett flertal av dessa kommuner har projektet lett till nystartad samverkan mellan bibliotek och bildningsförbund.

Aktiviteter under Get Online Week på biblioteken

Biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm är alla partners i Digidel 2013 och med i EU-kampanjen Get Online Week, men även på många andra bibliotek uppmärksammas kampanjen. Under veckan kommer man att kunna lära sig mer om sociala medier, tidskrifter och tidningar online, banktjänster på nätet, lokalhistoriska bilddatabaser, få möjlighet att boka en personlig it-coach och mycket mer.

Aktiviteter under Get Online Week:

Falköpings Bibliotek

Götene Bibliotek

Karlsborgs Bibliotek

Tidaholms Bibliotek

Kungälvs Bibliotek

Skara Bibliotek

Demokrati och delaktighet

Den 10 november förra året anordnade Kultur i Väst och Västra Götalands Bildningsförbund en konferensdag för att lyfta frågor om demokrati och digital delaktighet. Samtidigt gavs utrymme för mingel och kontakt mellan de som arbetar med eller intresserar sig för digidel-frågorna. Dagen livesändes via Bambuser. Du kan du se respektive talare här

Missa inte slutkonferensen! Nu till hösten kommer vi anordna en slutkonferens för projektet den 16 november och då är alla välkomna till Göteborg!

http://www.digidel.se/just-nu/getonlineweek-vastra-gotaland/

Öppna kurser vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Öppna kurser vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Öppna kurser är till för alla. Det innebär en möjlighet för allmänheten att studera universitetskurser, utan att behöva skriva in sig eller formellt ansöka till kurserna. Du som student drivs av att lära dig nya saker och tillgodogöra dig nya kunskaper,inte av att erhålla universitetspoäng. DSV:s beslut att starta öppna kurser är en satsning inom ramen för universitetets tredje uppgift – utbildning av allmänhet och samhälle.

Läs mer om öppna kurser här http://open.dsv.su.se/

 

Det nya språket – om digital delaktighet och begriplighet

 

Det nya språket – seminarium 26 mars 2012

Det nya språket – om digital delaktighet och begriplighet. I samverkan mellan fungerandemedier.se och Digidel.

Måndag 26 mars 2012, 13.00 – 16.30

Plats: Internetstiftelsen.se, Ringvägen 100, Stockholm.

Anmälan: Före den 8 mars. Begränsat deltagarantal! OBS! Bekräftelse på deltagande sänds ut den 9 mars.

Sänd in anmälan till info@dyslexiforbundet.se alternativt Dyslexiforbundet FMLS Solnavägen 100, 169 51 Solna.

Ange för- och efteramn, organisation/företag, adress, mobilnummer och e-postadress.

Avgift: Ingen avgift. Om du uteblir utan att avanmäla dig, utgår en avgift om 500:-.

Program

13.00 Välkomna

Torbjörn Lundgren från fungerandemedier.se och Christine Cars-Ingels från kampanjen Digidel.

13.10 Det nya språket

Hur är vi som människor funtade för att kunna kombinera skrift, bild, film, animation, tal och grafisk form? Vilka krav och möjligheter utsätter den digitala utvecklingen oss för? Hur tillgodogör vi oss information i tryckt form och på nätet?– Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap tar upp myter och sanningar.

13.40 Människans förutsättningar och mediernas möjligheter.

Torbjörn Lundgren om fungerandemedier.se som plattform för att lyfta olika målgruppers behov och förutsättningar och om vikten av att lyfta begriplighet som aspekt på tillgänglighet.

14.00 Digital delaktighet

Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010” använder 1,5 miljoner svenskar aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. Det finns ett starkt samband mellan användning av digitala tjänster och socioekonomiska villkor. Men hur ser det ut för personer med specifika förutsättningar och vad vet vi om delaktigheten för personer med kognitiva och språkliga funktionshinder? Olle Findahl och Janne Evelid, som arbetar med undersökningen, belyser behovet av att få fram bättre underlag för olika målgruppers digitala delaktighet.

14.20 Paus

14.40 Digital delaktighet – ett krav för en väl fungerade demokrati

Kampanjen Digidel, som sjösattes för ett år sedan, står nu mitt uppe i arbetet med att få en halv miljon svenskar att börja använda Internet före slutet av 2013. Hur arbetar nätverket? Vilka resultat ser vi redan nu? – Christine Cars-Ingels.

15.00 Vikten av kognitiv standardisering

Behovet och möjligheten att få in kognition och språk – begriplighet – i det internationella standarderingsarbetet

15.30 Samtal

Samtal om begriplighetens roll och olika målgruppers behov på den digitaliserade, multimodala, arenan. Vad kan och borde göras?

16.30 Avslutning

http://www.fungerandemedier.se/det-nya-spraket-seminarium-26-mars-2012

 

En tredjedel av världens befolkning använder Internet

I rapporten ”The World in 2011: ICT Facts and Figures” uppskattar International Telecommunication Union att mer än en tredjedel (35 procent) av världens befolkning är online och använder Internet 2011. Det betyder att 2,4 miljarder av världens befolkning på 7 miljarder använder Internet.

Sedan 2010 har andelen Internetanvändare ökat med 17 procent, från 30 procent till 35 procent 2011. Det motsvarar en ökning med 377 miljoner nya internetanvändare.

Andel internetanvändare globalt

http://www.internetstatistik.se

 

 

Turnéstart för digital agenda.

http://www.regeringen.se/sb/d/15708/a/183758

”Örebro är första stoppet på den turné som kommer att pågå under första halvåret 2012. Syftet med turnén är att träffa såväl politiska beslutsfattare som företrädare för närings- och samhällsliv och uppmärksamma de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional agenda. Nästa turnéstopp blir i Malmö i februari.

- För att verkligen sätta it i människans tjänst behöver den nationella digitala agendan också omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor. Det förutsätter ett starkt lokalt och regionalt engagemang. Det finns i Örebro och därför är det en bra start på turnén, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Många län och regioner gör redan ett fantastiskt arbete. Andra behöver göra mer. It- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserar i och med den kommande turnén ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Regeringen har också beslutat att ge Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att ge vägledning och information till län, regioner och kommuner om hur man kan ta fram en digital agenda.”

Ansökan för Digidels resestipendium är nu öppen

Digidel resestipendium om 10 000 kronor ges till 15 personer med erfarenhet av Digidelverksamhet. Deadline för ansökan är den 15:e februari.

Har du genomfört ett Digidelprojekt som du vill dela med dig av på annan ort i Sverige? Då är du välkommen att ansöka om Digidels resestipendium.

Eller håller du på att komma igång med arbete för digital delaktighet och vill ha inspiration och erfarenheter från andra digidelare? Kanske känner du till en person som arbetat med Digidel på annan ort i Sverige som du skulle vilja ha besök av. Be honom eller henne att söka resestipendium för att dela med sig.

Vi hoppas på att resestipendiet stimulerar till att verksamma i Digidel sprider sina erfarenheter vidare så att vi får igång fler projekt som drar nytta av de lärdomar som gjorts av aktörer i Digidel.

Gå till ansökan!

http://www.digidel.se/just-nu/resestipendiu/

Livesändning från Demokrati och digital delaktighet 10 november

Idag livesänder vi konferensen Demokrati och digital delaktighet i Kultur i Västs regi från Göteborgs Stadsmuseum, klicka på länken nedan för att se rakt in i Wallenstamsalen.

bambuser.com/v/2114870

Hålltider och talare är:

10.00-11.00 Internet och demokratins framtid
Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg och forskningschef vid Sustainable Innovation.

11.00-11.30 Först en vIKTig mässa och sen…
Gunilla Südow, bibliotekarie Mölnlycke bibliotek

11.30-12.00 Är alla ungdomar digitalt delaktiga?
Kristina Alexanderson, projektledare för Webbstjärnan

13.00-13.45 Digital delaktighet – teknik eller kommunikation?
Jenny Bolander, kommunledningshandläggare och Linda Göth, bibliotekarie

13.45-14.30 Sociala medier som kanal för kommunikation och dialog
Anders Kihl, marknadsförare, digitala medier BoråsBorås AB

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.40 Det krokiga lärandet
Ludvig Rasmusson, journalist, författare och framtidsanalytiker. Fast söndagskåsör i P1:s Godmorgon Världen.

Om det mot förmodan inte fungerar så ha förtröstan, från och med nästa vecka hittar man här filmer från de olika programpunkterna

Digidel i Lidköping

På Lidköpings stadsbibliotek var det drop in och information om gratis intenetkurser på Stadsbiblioteket den 20 okt, dit kom cirka 100 personer och platserna var fyllda på några minuter till bibliotekets Maria Albinsson och Bror-Inge Jälevik samt Vuxenskolans Lillemor Holgersson stora glädje.

http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/10/12/de-vill-mota-alla-som-ar-ovana-med-internet/