En tredjedel av världens befolkning använder Internet

I rapporten ”The World in 2011: ICT Facts and Figures” uppskattar International Telecommunication Union att mer än en tredjedel (35 procent) av världens befolkning är online och använder Internet 2011. Det betyder att 2,4 miljarder av världens befolkning på 7 miljarder använder Internet.

Sedan 2010 har andelen Internetanvändare ökat med 17 procent, från 30 procent till 35 procent 2011. Det motsvarar en ökning med 377 miljoner nya internetanvändare.

Andel internetanvändare globalt

http://www.internetstatistik.se

 

 

Turnéstart för digital agenda.

http://www.regeringen.se/sb/d/15708/a/183758

”Örebro är första stoppet på den turné som kommer att pågå under första halvåret 2012. Syftet med turnén är att träffa såväl politiska beslutsfattare som företrädare för närings- och samhällsliv och uppmärksamma de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional agenda. Nästa turnéstopp blir i Malmö i februari.

- För att verkligen sätta it i människans tjänst behöver den nationella digitala agendan också omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor. Det förutsätter ett starkt lokalt och regionalt engagemang. Det finns i Örebro och därför är det en bra start på turnén, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Många län och regioner gör redan ett fantastiskt arbete. Andra behöver göra mer. It- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserar i och med den kommande turnén ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Regeringen har också beslutat att ge Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att ge vägledning och information till län, regioner och kommuner om hur man kan ta fram en digital agenda.”

Ansökan för Digidels resestipendium är nu öppen

Digidel resestipendium om 10 000 kronor ges till 15 personer med erfarenhet av Digidelverksamhet. Deadline för ansökan är den 15:e februari.

Har du genomfört ett Digidelprojekt som du vill dela med dig av på annan ort i Sverige? Då är du välkommen att ansöka om Digidels resestipendium.

Eller håller du på att komma igång med arbete för digital delaktighet och vill ha inspiration och erfarenheter från andra digidelare? Kanske känner du till en person som arbetat med Digidel på annan ort i Sverige som du skulle vilja ha besök av. Be honom eller henne att söka resestipendium för att dela med sig.

Vi hoppas på att resestipendiet stimulerar till att verksamma i Digidel sprider sina erfarenheter vidare så att vi får igång fler projekt som drar nytta av de lärdomar som gjorts av aktörer i Digidel.

Gå till ansökan!

http://www.digidel.se/just-nu/resestipendiu/

Livesändning från Demokrati och digital delaktighet 10 november

Idag livesänder vi konferensen Demokrati och digital delaktighet i Kultur i Västs regi från Göteborgs Stadsmuseum, klicka på länken nedan för att se rakt in i Wallenstamsalen.

bambuser.com/v/2114870

Hålltider och talare är:

10.00-11.00 Internet och demokratins framtid
Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg och forskningschef vid Sustainable Innovation.

11.00-11.30 Först en vIKTig mässa och sen…
Gunilla Südow, bibliotekarie Mölnlycke bibliotek

11.30-12.00 Är alla ungdomar digitalt delaktiga?
Kristina Alexanderson, projektledare för Webbstjärnan

13.00-13.45 Digital delaktighet – teknik eller kommunikation?
Jenny Bolander, kommunledningshandläggare och Linda Göth, bibliotekarie

13.45-14.30 Sociala medier som kanal för kommunikation och dialog
Anders Kihl, marknadsförare, digitala medier BoråsBorås AB

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.40 Det krokiga lärandet
Ludvig Rasmusson, journalist, författare och framtidsanalytiker. Fast söndagskåsör i P1:s Godmorgon Världen.

Om det mot förmodan inte fungerar så ha förtröstan, från och med nästa vecka hittar man här filmer från de olika programpunkterna

Digidel i Lidköping

På Lidköpings stadsbibliotek var det drop in och information om gratis intenetkurser på Stadsbiblioteket den 20 okt, dit kom cirka 100 personer och platserna var fyllda på några minuter till bibliotekets Maria Albinsson och Bror-Inge Jälevik samt Vuxenskolans Lillemor Holgersson stora glädje.

http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/10/12/de-vill-mota-alla-som-ar-ovana-med-internet/